Kiểm tra trạng thái thẻ cào


Công cụ này chỉ dành cho những đại lý đang mua thẻ tại công ty Thanh Sơn. Những đại lý chưa có tài khoản đăng nhập có thể đăng ký tại đây hoặc liên hệ theo địa chỉ email support@zion.com.vn. Tài khoản sau khi kích hoạt có thể được sử dụng tất cả những dịch vụ tại trang https://thanhson.net.vn.

  • Chọn nhà phát hành
  •  
  • Số seri
  • Mã xác thực:
    Nhap lai ma xac thuc
  •  
    Kiem tra Kiểm tra

Đại lý đăng nhập

Tin nổi bật

Hướng dẫn