Hướng dẫn cài đặt máy in nhiệt

Bước 1: Tải dirver về máy
Driver đuợc chưa trong đĩa CD hoặc Download tại đây  XP58_Driver_Máy in nhiệt

Bước 2: Tiền hành cài đặt
- Click vào biểu tượng cài đặt "XPrinter Driver Setup V7.01.exe"
- Nhấn Next để tiến hành cài đặt- Chọn I accept the agreement để xác nhận những điều khoản- Chọn đường dẫn hoặc để mặc định để tiến hành giải nén driver của máy in- Nhấn Next và Install, Sau đó nhấn Finish rồi chờ chạy Setup driver

- Sau khi màn hình Install Configuaration xuất hiện, bạn chọn Window tương ứng với máy bạn đang cài đặt 
- Chọn Model Printer là XP-58- Bạn nên nhấn nút Check USB Port để xác định Port chưa được sử dụng
- Sau đó xuất hiện thông báo "Bạn có muốn cấu hình cho máy in ngay không" . => Chọn Yes- Xuất hiện cửa sổ để chũng ta Chọn đúng Port mà đã kiểm tra ở bước trênNhư vậy chũng ta đã kết thúc quá trình cài đặt driver cho máy in

Bước 3: Căn chỉnh lề

- Các bạn chọn các thông số như hình dưới.
Đối với trình duyệt Chrome lựa chọn như hình :
Đối với trình duyệt firefox lựa chọn như hình : ( vào fileà Page setup của Firefox) :Ở tab “ Page Setup “ tiến hành chỉnh các thông số như hình .


Chúc các bạn thành công

Các tin khác

Đại lý đăng nhập

Tin nổi bật

Hướng dẫn