Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ từ xa

 

Bước 1 - Tải bộ cài 

Trước khi cài đặt, yêu cầu phải mở băng, mở quyền quản trị của những máy muốn cài.

Tải bộ phần mềm cài đặt phần mềm hỗ trợ từ xa theo link sau :

 

Ấn vào đây để tải "Phần mềm hỗ trợ từ xa"

Các tin khác

Đại lý đăng nhập

Tin nổi bật

Hướng dẫn